xyjl.net
当前位置:首页 >> 7 7 4 10如何算24点 >>

7 7 4 10如何算24点

用7、7、4、10、这几个数怎么拼出24点回答:10²÷4-7÷7 =100÷4-1 =25-1 =24

7 4 7 10 怎么算24点回答:共有4种算法,把4开平方然后 7×[10÷7+2] [10÷7+2]×7 7×[2+10÷7]

4、4、7、10的24点怎么算10-7=34+4=83×8=24

【4,7,7,10算24点5,5,7,10算24点】作业4 7 7 10无解; 5,5,7,10 :1. 10-[5-7×7] 2. [7×7-5]+10 3.

7 4 5 10怎么算24点4 5 7 10怎样算24点 5、6、7、10,算24点? 算24点:5,7,10,11 -10 -5 7 3 算24点 2、

7,10,4,10如何算等于24点回答:(7- 10÷10)×4=24

4 10 7 7怎么算成二十四点?10²÷4-7÷7 =25-1 =24 说明:用四则混合运算,无法算出24点。

4 4 7 10怎么算24点回答:【4,4,7,10】共有1种算法 1. 4+4×10-7

7,4,10,12,算24点回答:(10-7)×4+12=12+12=24

数字分别是7,4,1,10怎么算成24如果只用加减乘除此题无解,用根号有多解,如: 7×根号4+10×1=24

zxqs.net | wlbx.net | gyzld.cn | 369-e.net | acpcw.com | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xyjl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com